jueves, 21 de octubre de 2010

ENGLISH 2º ESO

ENGLISH 2º ESO

*UNIT o
>to be ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )
>there is/there are ( a - b - c - d - e - f - g - h - i - j )
>can (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )
>have got (a - b - c - d - e - f - g - h - i - j )
>countries and nationalities ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )
>clothes (a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k )
>colours ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )
>parts of the body ( a - b - c - d - e - f - g - h - i - j )
>questions and answers ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )

*UNIT 1
>present simple/present continuous ( a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n)
>present simple/present continuous ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 )
>adverbs of frequency (a - b - c - d - e - f - g - h - i - j )
>prepositions of time and place ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )